Vandens analizė

Daugiau nei du dešimtmečius tiekiame sprendimus laboratorijoms 

 

UAB "Bioeksma" gali pasiūlyti visas priemones, medžiagas ir reagentus skirtus vandens analizei.
 
Galime pateikti visas priemones skirtas tirti ir vertinti tiek geriamąjį, miesto vandentiekio vandenį, tiek gruntinį, paviršinį ar giluminį gręžinių vandenį, nuotekų, baseinų ar kanalizacijų vandenį. Mūsų priemonių dėka galite nustatyti cheminius parametrus, mikrobiologinius, indikatorinius rodiklius, teršalų ir pesticidų koncentracijas, atlikti nuolatinius ir programinius vandens kokybės tyrimus.
 
Dažniausiai atliekami tyrimai geriamam vandeniui (pagal higienos normą HN 24: 2003):
  • Šulinio vandeniui (pH, elektros laidis, amonis, nitratai, nitritai ir kt.)
  • Gręžinio vandeniui (pH, elektros laidis, bendroji geležis, manganas, amonis, fluoridai, permanganate indeksas ir kt.)
  • Mikrobiologiniai rodikliai - koliforninės bakterijos, žarninės lazdelės/enterokokai ir kt.
  • Toksiniai cheminiai rodikliai: boras, bromatai, chromas, varis, švinas ir t.t.
Dažniausiai atliekami tyrimai nuotekose (pramoninėse ir buitinėse) bei gamtiniuose objektuose:
  • Sunkieji metalai:  cinkas, varis, chromas, nikelis, švinas, aliuminis, gyvsidabris
  • Indikatoriniai parametrai: deguonies kiekis, pH, bendra organinė anglis (TOC), cheminis deguonies suvartojimas (Chds), biocheminis deguonies suvartojimas (BDS), skendinčios medžiagos, naftos produktai ir kt.
 
UAB “Bioeksma” gali parinkti ir pasiūlyti:
-          Ekspres testus (įvairias kokybinės bei kiekybines indikatorines juosteles ir vizualinius testus)
-          Reagentų rinkinius bei įrangą spektrofotometrinei analizei tiek laboratorijoje, tiek lauko sąlygomis
-          pH, deguonies, BDS, Chds matavimo įrangą bei priemones
-          atominės absorbcijos spkektrometrus, indukuotos plazmos spektrometrus (ICP-OES, ICP-MS)
 

Macherey Nagel GmbH & Co. KG

Gamina aukščiausios kokybės priemones filtravimui, testus vandens analizei, spektrofotometrus, pH juosteles, chromatografines priemones ir kt. Įkurta 1911 metais Vokietijoje, šeimos verslas kurio metinė apyvarta jau daugiau nei 100 milijonų eurų.

Applichem GmbH

Šio gamintojo produktai orientuoti į cheminį, biologinį ir farmacinį sektorius. Applichem GmbH siūlo platų cheminių reagentų spektrą ir teikia specializuotas paslaugas (standartinių tirpalų ir kietų medžiagų mišinių gamybą, produktus nestandartinėse pakuotėse ir kt.), atsižvelgdama į vartotojų poreikius.

Merck KGaA

Merck siūlo ne tik aukščiausios kokybės cheminius regentus, bet ir priemones laboratoriniams tyrimams. Merck gali pasiūlyti įvairius mėgintuvėlius, priemones filtravimui, centrifugavimo indus ir kt.

Frisenette ApS

Frisenette siūlo filtrus, filtravimo priemones, įrangą bei eksplotacines medžiagas laboratorijai.

Susisiekite su mumis:

Dovilė Proscevičienė
Pardavimų vadybininkė
Tel: +370 5 2729300
Email: dovile.prosceviciene@bioeksma.lt 

Arba užpildykite užklausos formą.